Hledáte vhodný a levný způsob vytápění?

Podle tabulek provozních nákladů patří mezi nejlevnější zdroje tepelná čerpadla, a pokud připočteme spotřebu elektrické energie domácnosti, vycházejí nejlevněji.
Chcete-li topit pohodlně, většinou si musíte připlatit (plyn, centrální zásobování teplem, elektrokotel…). U levnějších zdrojů tepla je zase potřeba pravidelně přikládat, rovnat a skladovat palivo, zvyšují prašnost domácnosti. Tepelná čerpadla (dále TČ) patří k nejlevnějším a navíc bezúdržbovým zdrojům tepla. U TČ stačí pouze nastavit pokojový termostat na vámi požadovanou teplotu. Nízká energetická náročnost a využití přírodní, nízkopotencionální energie minimalizuje zátěž na životní prostředí. Oproti konvenčním způsobům vytápění snižují tepelná čerpadla podstatně exhalace unikající do ovzduší. A co je také důležité – při provozu TČ nehrozí nebezpečí výbuchu, vznícení nebo otravy oxidem uhelnatým.


Pokud jste se rozhodli pro TČ, musíte zvolit, odkud budete čerpat teplo: ze vzduchu, ze země nebo z vody. Typ země-voda funguje na principu uzavřeného okruhu, kdy nemrznoucí médium prochází kolektorem a odebírá teplo z okolní půdy. Čerpadla typu země-voda vyžadují poněkud vyšší náklady na instalaci, pro plošný kolektor je navíc potřeba velká plocha pozemku. Ze zbývajících dvou možností je systém voda-voda oproti vzduchovým čerpadlům ve výhodě, protože teplota spodních vod je konstantní po celou zimu, což neplatí právě u okolního vzduchu, kdy teplota klesá, když je potřeba nejvíce topit. U typu voda-voda nejsou žádné venkovní jednotky. Bohužel nelze tento systém využít všude, protože je závislý na dostatku zdrojové vody.

Na výrobu tepelných čerpadel voda-voda se specializuje Josef Stuchlík, který vyrábí TČ Spirála konstruovaná přímo pro využití studniční vody. Fungují na principu otevřeného okruhu, kdy zdrojová voda protéká přímo výměníkem TČ. Nepoužívá se externí výměník, a proto je energie zdroje využita maximálně. Díky originálnímu řešení čerpadlo získává teplo s nejmenšími ztrátami, nezanáší se, nevadí tvrdá ani železitá voda. Na kvalitu zdrojové vody klade minimální nároky. Pro tato TČ se vyrábí trubkové výparníky z měděných trubek se zvětšenou teplosměnnou plochou na straně chladiva (viz obr.).

Díky tomuto řešení mají TČ Spirála řady WW nejnižší spotřebu vody z dostupných tepelných čerpadel voda-voda na trhu. Stačí průtok 15 l za minutu na 10 kW výkonu. Zdrojová voda projde výměníkem TČ, který z ní odebere část tepla a ochlazená se vypouští do vsakovacího objektu. Vzdálenost mezi zdrojovou studnou a vsakovacím objektem by měla být minimálně 10 m. Voda z topného okruhu prochází tepelným čerpadlem, kde se ohřívá jako v jiném tepelném zdroji. TČ Spirála ohřeje vodu až do 65 °C. TČ lze snadno připojit do stávající topné soustavy, např. samotížný systém má výhodu velké zásoby vody a není nutná akumulační nádrž.

Čím nižší je výstupní teplota, tím vyšší je topný faktor. Čím vyšší je teplota zdroje, tím vyšší je opět topný faktor. Proto je nejvýhodnější využívat studniční vodu, která má v průměru 10 °C po celou zimu a topit do podlahového topení na cca 35 °C. Při těchto parametrech má TČ Spirála COP (topný faktor) 5,4. To znamená, že z jedné kW elektrické energie vyrobí 5,4 kW topné energie. Ani při topení do radiátorů na 50 °C není COP zanedbatelné (3,5), což přináší úsporu až 73 % oproti topení elektrokotlem či přímotopy.
Při pořízení TČ navíc získáte velmi výhodnou dvoutarifní sazbu (NT 22h/den) na dodávky elektrické energie. Tato úspora se nevztahuje jen na tepelné čerpadlo, ale i na spotřebu elektřiny v celé domácnosti. Moderní technologie a regulace navíc poskytují uživatelům komfortní a bezobslužný provoz, který zajistí tepelnou pohodu v objektu. Zařízení pracuje bez filtrace, údržby a servisních prohlídek. Podle výsledků statistického zjišťování Ministerstva průmyslu a obchodu ČR bylo v posledních letech každé druhé instalované tepelné čerpadlo voda-voda TČ Spirála.

Sdílet tento příspěvek na

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *