Jak funguje tepelné čerpadlo?

Obnovitelné energie jsou k dispozici prakticky všude, kam se podíváme a lze je vynalézavě použít. To platí především pro teplo z okolního prostředí akumulované v zemi, ve spodní vodě nebo ve vzduchu. Tepelná čerpadla dokáží získat až 70 % energie z okolí, ve kterém pracují a pouze cca 30 % energie spotřebují na přeměnu nízkopotencionálního tepla na teplo přímo využitelné.

Co je to tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla se v posledních letech stala oblíbeným ekologickým, levným a zcela bezstarostným způsobem vytápění po celém světě. Tepelné čerpadlo je zjednodušeně řečeno zařízení, který čerpá teplo z jednoho místa na druhé vynaložením vnější práce. Pracuje na podobném principu jako chladnička nebo klimatizace, pouze v obráceném procesu.

V našem okolním prostředí je obsaženo velké množství tepla, které ale nelze vzhledem k nízké teplotní hladině přímo využít pro vytápění nebo ohřev vody. Pokud chceme teplo z okolního prostředí využít, musíme ho převést na vyšší teplotu a k tomu nám poslouží právě tepelné čerpadlo.

K čemu slouží tepelná čerpadla

• vytápění objektů – domů, bytů, apod.
• ohřev vody
• zdroj tepla pro vzduchotechniku
• ohřev sezonních i celoročních bazénů
• klimatizace, chlazení

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je energetické zařízení, které odčerpává teplo z jednoho místa na druhé. Toto zařízení je schopné odebrat tepelnou energii z okolního prostředí a to i při relativně nízké teplotě a následně ji přečerpat na teplotu vyšší. Touto teplotou je schopné následně vytápět dům, ohřívat užitkovou vodu nebo bazén.

Tepelné čerpadlo je tvořeno ze čtyř základních částí – odpařovače, kompresoru, kondenzátoru a expanzního ventilu. Tyto části tepelného čerpadlo jsou umístěny buď v domě nebo venku. Hlavním hnacím zařízením čerpadla je právě kompres, který je poháněn elektromotorem. Aby tepelné čerpadlo fungovalo, potřebuje k práci elektrickou energii.

tepelné čerpadlo

tepelné čerpadlo

Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla dělíme na několik základních typů, v závislosti na zdroji tepla. Tím může být venkovní vzduch, půda nebo podzemní či povrchová voda. Volba konkrétního typu tepelného čerpadla závisí na rozloze vašeho pozemku, typu podloží a charakteru domu.
• Tepelné čerpadlo země voda – tepelné čerpadlo typu země voda odebírá teplo z půdy za pomoci plošných zemních kolektorů nebo hloubkových vrtů. U tohoto typu tepelného čerpadla je potřeba počítat s vyššími pořizovacími náklady.

Tepelné čerpadlo vzduch vzduchtepelné čerpadlo vzduchvzduch využívá teplo okolního venkovního vzduchu. Ve výměníku se vzduch ohřeje a pomocí vzduchotechniky je rozváděn po domě. V létě tento systém může sloužit také jako klimatizace. Další výhodou tohoto čerpadla je velmi snadná montáž. V letním období lze, bez jakéhokoliv zásahu do provedeného vzduchotechnického systému, využít čerpadlo jako klimatizaci.Tepelná čerpadla vzduch/vzduch lze využít v nových i starších objektech, ve kterých je možné instalovat vzduchotechnický rozvod.

Tepelné čerpadlo vzduch voda – tepelné čerpadlo vzduch voda pracuje na principu odebírání energie zde vzduchu a následně ji předává vodě, čímž ji ohřívá. Výhodou tohoto typu čerpadla jsou minimální nároky na umístění a snadná instalace.Tepelná čerpadla vzduch voda jsou nejlepší variantou pro rodinné domy, které nemají k dispozici pozemek pro tepelné čerpadlo s plošným kolektorem.

Tepelné čerpadlo voda voda – tepelná čerpadla voda voda odebírají teplo spodní vodě, k čemuž budete potřebovat studnu s celoročně dostatečnou vydatností a kvalitou vody a dále vsakovací studnu pro navrácení ochlazené vody.

Sdílet tento příspěvek na

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *