Aby vás nezaskočil sníh ani mráz

Před příchodem zimy je třeba připravit zahradu, dům a jeho okolí na nejchladnější část roku. Sníh, mráz a obecně srážky ve větším množství totiž na nich mohou zanechat nežádoucí následky.

Jako každý rok, i letos připomínáme především údržbu venkovních žlabů a a závlahových systémů, na něž se obvykle zapomíná, nebo uskladnění stavebního materiálu, který může voda výrazně poškodit. Pozornost si zaslouží i bazén.

Venkovní žlaby a okapy

Pokud jste při stavbě domu mysleli i na instalaci odvodňovacích systémů, bude zima snazší. Venkovní žlaby totiž odvádějí do kanalizace přebytečnou vodu vzniklou táním sněhu, což zabrání podmáčení domu i zahrady. Před začátkem zimní sezóny se proto přesvědčte, že žlaby umožňují dostatečný průtok. Minimálních je alespoň 250 litrů za minutu. Údržba žlabů není náročná, protože ke vpustem je snadný přístup, pro vyjmutí roštu slouží speciální háčky. Poté už není problém odstranit spadané listí, trávu a písek. Vaničku žlabu, mřížku i další součásti systému stačí umýt pod proudem tekoucí vody a znovu nainstalovat. Vyčistit je třeba i žlaby pod střechou, aby nedošlo k přetékání tající vody nebo hromadění sněhu, a následnému poničení okapů. Zimní sezónu zjednoduší i kontrola lapače střešních splavenin, který zajišťuje odvod vody ze střechy přímo do kanalizace, čímž zabraňuje hromadění vody na zahradě a kolem domu.

Venkovní bazén

Řada moderních bazénů je už uzpůsobena úspěšnému překonání zimy, včetně obsahu vody. U nich tedy stačí pouze snížit hladinu tak, aby dosahovala zhruba deset centimetrů pod vratné trysky a sběrač nečistot. To se ovšem netýká nádrží betonových nebo s keramickým obkladem, ty je nezbytné vypustit úplně. Dále je třeba vnitřek zbavit usazenin a dalších nečistot, a to i nad hladinou a podél celého bazénu. Ideální teplota vody pro tuto údržbu je mezi 10 až 15 °C. Důležitá je také kontrola pH a tvrdosti vody, stejně jako stavu chlóru. Nezapomeňte ani na filtraci a tepelné čerpadlo: veškeré rozvody a další zařízení potřebují propláchnout a demontovat, hadice odpojit, eventuálně vyměnit. Nakonec do vody přidejte přípravek proti mrznutí, bazén zakryjte plachtou a technologie uskladněte na místě, kde teplota neklesá pod bod mrazu.

Stavební materiál

Podzim je ideální pro realizaci stavebních prací na domě i v zahradě. Češi v této době často pokládají zámkovou dlažbu, izolují obvodové zdi a pouštějí se do rekonstrukcí střech. Problém nastává, když zbude stavební materiál. I on totiž potřebuje adekvátní zazimování. Nestačí ho pouze překrýt plachtou, především u nasákavých materiálů je třeba zajistit i to, aby pod nimi nevznikaly louže. Ideální místo uskladnění je pod přístřeškem, jenž zaručí ochranu před působením živlů. Většinu stavebního materiálu lze z bezpečnostních důvodů vyskládat do výšky maximálně dvou metrů, jinak hrozí jeho sesuv. Nepodceňujte ani otázku zabezpečení, protože právě v zimním období jsou krádeže stavebnin poměrně časté.

Závlahové systémy

Venkovní zavlažování potřebuje v první řadě odpojit od hlavního přívodu vody a důkladně odvodnit, a to včetně podzemních částí, buď automaticky, nebo manuálně tlakem vzduchu za pomoci kompresoru. Zamrzlá voda by totiž mohla způsobit protrhnutí rozvodů či jejich jiné poškození. Pokud by u některých komponentů systému, například u elektromagnetických ventilů, počítačů nebo průtokových hodin, hrozilo poškození vlivem zimního počasí, demontujte je.

Text: -ll-, foto: Alcaplast, Gardena, Kärcher, Graseko, AGF, Desjoyaux

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *