Faktory, které ovlivňují cenu oken na míru

Atypické stavby si žádají atypická řešení i v oblasti oken. Plastová okna na míru jsou tudíž stále běžnější a rozhodně se navzdory všeobecnému přesvědčení nemusí jednat o finančně nákladnou záležitost. Faktory, které ovlivňují cenu plastových oken, zejména pak oken na míru, jsou různorodé. Jedná se zejména o použitý materiál, typ konstrukce a také montáž. Pro pochopení výsledné ceny je vhodné si tyto aspekty rozebrat trochu důkladněji.

Kvalitní materiály

Není s žádným podivem, že největší část plastového okna je tvořena sklem. Ovšem neméně důležitý je použitý plast a také materiál kování. Málokdo si však při pohledu na plastová okna uvědomí, že je opatřeno ocelovými výztužemi. Nutno podotknout, že ocelové výztuže nejsou samozřejmostí, přitom se jedná o velmi důležitý prvek, který zvyšuje pevnost okna a prodlužuje jeho životnost. Pravdou je, že podezřele levná plastová okna budou s velkou pravděpodobností ocelové výztuže postrádat. Tento nedostatek je obtížné i při důkladnějším zkoumání odhalit, ale napovědět může váha okna na míru, případně také hlavičky šroubů na vnější straně okenního rámu.

Osvědčený postup konstrukce

Zejména při výrobě oken na míru je nutná jistá proporčnost. Tloušťka rámu by tedy měla být přímo úměrná tloušťce skla. Nemá valný smysl instalovat trojsklo do rámu o standardní tloušťce, neboť nepatrné rozdíly v rozměrech nemají na výslednou cenu oken na míru velký vliv.
Mnoho lidí se při výběru plastových oken řídí hloubkou a počtem komor. Faktem však zůstává, že vyšší počet komor není zárukou menších tepelných ztrát. Od určitého bodu se totiž jejich užitná hodnota nijak nezvyšuje. Naproti tomu již zmíněné ocelové výztuhy mají zásadní vliv na pevnost plastového okna, které se díky nim nebude deformovat vlivem zátěže.

Odborná montáž

I při samotné montáži existuje několik detailů, na kterých se nevyplatí přehnaně šetřit. Vhodné je použít speciální kotvy. V podstatě se jedná o ocelový pásek, který je umístěn do ostění. Díky této kotvě lze eliminovat poškození rámu nového plastového okna při jeho instalaci.
Finančně nenáročným prvkem, který výrazně prodlužuje životnost okna, je paropropustný pásek. Tento nenápadný detail zamezuje kondenzaci vlhkosti mezi rámem okna a ostěním.
Neméně podstatná je pohyblivá, takzvaná dilatovaná spára, která se musí nacházet mezi omítkou a rámem, neboť stavební materiály s obsahem vápna by neměly přijít do styku s povrchem okenních profilů. Vlhkost by se takto neměla dostat dovnitř, ovšem v případě potřeby by se snadno měla dostat ven.

Při výběru a montáži plastových oken na míru je vhodné řídit se jednoduchým, avšak velmi výstižným heslem: „Zevnitř těsněji než zvenku“.

Ilustrační foto, plastová okna na míru
Ilustrační foto, plastová okna na míru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *