Jak bojovat s vlhkostí zdiva v rodinném domě?

lhkosti zdí je typickým problémem starých domů, které nemají kvalitní hydroizolaci. Kvůli tomu se domy potýkají s mokrými mapami, nepříjemným zápachem, vznikem plísní a celkově se vytváří klima, které našemu zdraví neprospívá. Jak se zbavit vlhkosti zdraví a zabránit tak vzniku alergie a jiných zdravotních problémů, se dočtete v našem článku.

Proč vlhkost zdí vzniká?

Nejčastěji se setkáváme s jednou příčinou a tu je vzlínající vlhkost z podloží a přiléhající zemin. Ke kondenzaci vlhkosti pak dochází kvůli nedostatečnému větrání a vytápění místnosti a také kvůli netěsnosti oken. Nejčastěji tak dochází k vysoušení zdí a vysoušení podlah.

Krok za krokem

● celkový průzkum stavby
● vypracování sanačních opatření
● aplikace sanačních opatření
● aplikace sanační a speciální omítky

Prvním krokem jsou těsnicí lišty

První co můžete udělat, je zabránit vlhkosti pronikat do místnosti. K tomu slouží těsnicí lišty, které se dávají do špatně těsnicích oken a dveří. Do místností, kde už se vlhkost nachází, je dobré pořídit vysoušeče vlhkosti.

Tento přístroj pohlcuje nadměrnou vlhkost vzduchu a udržuje ji v ideálních hodnotách 40 – 60 %. Vysoušeč vodu nasaje a udrží, ta poté odkape do nádoby a do místnosti se vrací vysušený vzduch.

Jak postupovat, pokud lišty nepomohly?

V případě, že větrání a těsnicí lišty nezabírají, je potřeba přejít k vysoušení zdiva mechanickým nebo jiným způsobem odstranění vlhkosti. Metod, jak se zbavit vzlínající vlhkosti, je celá řada a stačí si pouze vybrat tu nejvhodnější. Vždy záleží na konkrétní situaci a na celkovém stavu domu. Nabízí se několik způsobů:
● mechanický
● injektážní
● elektrofyzikální
● elektrochemický

Mechanický a injektážní způsob

Mechanický způsob je například vykopání odvětrávací šachty po obvodu zdi, díky čemuž dojde k odtoku vody. Další možností je vytvoření hydroizolační clony proti vlhkému zdivu, a to jeho podřezáním. Do takto vzniklé spáry se postupně vkládá izolační fólie a injektážní trubka. Spára se omítne cementovou maltou a po zatvrdnutí se pod tlakem plní injektážní maltou.

Injektážní způsob vysoušení vlhkého zdiva slouží k dosažení vodoodpudivosti stavebních hmot. Bariéra proti vzlínající vodě vzniká napouštěním vrtů injektážní kapalinou. Většinou se vstřikuje mikroemulze na bázi silanů a siloxanů, která pronikne do pórů zdiva.

Elektrofyzikální způsob

U této metody se využívají vlastnosti elektrického proudu. Je to dáno tím, že molekuly vody v elektrickém poli přechází z kladného pólu do záporného a tím se vzlínání vody dá zastavit a obrátit změnou elektrického pole. Tato metoda je cenově přijatelná a není náročná na materiál a celkovou aplikaci.

Elektrochemický způsob

Tento způsob spojuje vlastnosti způsobů injektážního a elektrofyzikálního a je založen na bázi chemických procesů. Pro odstranění vlhkosti se využívá speciální injektážní roztok, který má těsnící a elektrovodivé vlastnosti.

vysoušení zdiva
vysoušení zdiva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *