Jak na konstrukci vrtané studny

Chystáte se na stavbu studny? Upozorníme vás na to, s čím je dobré se předem seznámit a jak postupovat. Poradíme vám, jak si vybrat odborníky, které je třeba ke stavbě přizvat. Dozvíte se také základní kroky konstrukce a seznámíte se i s potřebnými betonovými dílci pro studny.

Na začátku je hydrogeologický posudek

Než začnete plánovat, je dobré se seznámit s technickou normou ČSN 75 5115, která je pro stavbu studny závazná. Důležitá ustanovení této normy a její výklad najdete na informačním serveru www.studny.info. Protože konstrukce studny závisí na konkrétních geologických podmínkách, musí být nejdříve zpracována odborná geologická dokumentace. Hydrogeologický posudek vám vypracuje odborník s osvědčením vydaným Ministerstvem životního prostředí. Jejich seznam podle jednotlivých krajů najdete na webových stránkách www.geolog.info.

Jak si vybrat stavební firmu

Na základě hydrogeologického posudku je možné pořídit projekt. Studny hlubší než 3 metry smí projektovat pouze projektant s příslušným osvědčením a hloubit je smějí pouze oprávněné organizace. Doporučujeme vybrat si firmu, která pracuje podle metodiky České asociace hydrogeologů. Ověřené studnařské firmy jsou uvedeny na internetových stránkách www.vrty.info.

Vrt a jeho náležitosti

Samotný vrt je většinou proveden ve fázi hydrogeologického posudku jako zkušební. Je-li výsledek posudku kladný, potom je vrt oficiálně dokončen. Norma ČSN 75 5115 stanovuje, že do vrtané studny musí být instalována zárubnice, což je trubka, která zajišťuje stabilitu okolní horniny. Zárubnice musí tedy splňovat především požadavky na zajištění stability studny a zdravotní nezávadnost vody. Voda pak přitéká do studny vtokovými otvory v perforované části zárubnice.

Prostor mezi zárubnicí a stěnou vrtu se vyplňuje odpovídajícím materiálem tak, aby v potřebné hloubce plnil buď filtrační, nebo těsnící funkci. Vrtaná studna musí být do hloubky alespoň 3 metry pod povrch utěsněna jílem, což má zamezit znečištění podzemní vody z povrchu terénu.

Dílce pro studny

Následně se do otvoru pro studnu jeřábem spouští vodorovně zavěšené betonové dno pro studny a jednotlivé betonové skruže. Díly na sebe nesmějí být mechanicky dotlačovány. Na poslední skruž se pak dosazuje poklop. Je možné zvolit poklop celistvý nebo rovný půlený.

Na trhu jsou dostupné dílce pro studny vyrobené z betonu podle příslušných norem a s povrchovou úpravou bez laku. Jedním z největších českých výrobců takových dílců pro studny je firma BEST a. s. , která dodává právě betonové poklopy, dna i skruže pro studny.

Pro konstrukci je samozřejmé použít pouze nepoškozené dílce. Pokud jsou betonové dílce pro studny před použitím pro stavbu po dlouhou dobu vystaveny podmínkám, které se výrazně liší od těch, pro které jsou určeny, mohou v nich vzniknout trhliny od smršťování vlivem vlhkosti. Tyto trhliny pak zhoršují užitné vlastnosti dílců a životnost celé konstrukce.

Jakmile se dostanete k samotné stavbě studny, s velkou pravděpodobností budete mít nejkomplikovanější část celého procesu už za sebou. Je třeba obrnit se trpělivostí hlavně pro vyřizování potřebné dokumentace a nezbytných povolení. Pokud budete potřebovat s konstrukcí poradit, využijte poradenství a zákaznický servis BEST a.s.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *