Jak probíhá rekonstrukce střechy?

Přemýšlíte již delší dobu nad rekonstrukcí střechy, do které vám zatéká, nelíbí se vám, nebo ji chcete spojit s dalšími úpravami? Při rekonstrukci celého domu patří střecha k tím nejdůležitějším částem. Její rekonstrukce je však poměrně náročná, a tak vyžaduje konzultaci s odborníky, kteří vám poradí s tvarem nové střechy, konstrukcí i typem střešní krytiny.

Pokud se chcete dozvědět více cenných informací o tom, jak taková rekonstrukce střechy probíhá, pak čtěte dále.

Proč rekonstruovat střechu?

Důvodů, proč majitelé budov přistupují k rekonstrukci střechy, je hned několik. Jeden z nejčastějších důvodů je zatékání do střešního pláště či nevyhovující estetická funkce stávající střešní krytiny. V prvním případě je rekonstrukce nezbytná, neboť má zatékání vliv na nedostatečnou funkčnost střešního pláště.

Co se týče druhého důvodu, střecha funguje tak, jak má, avšak majitel chce rekonstruovat, protože se mu nelíbí barva či tvar střešní krytiny. K rekonstrukci majitel přistupuje také z důvodu zamechování střechy nebo její modernizaci.

Rekonstrukce je nutná i v případě celkově špatné skladby střechy. Střecha není zateplená a její izolační parametry nevykazují takové hodnoty, jaké by měly. Mnohdy se z rekonstrukcí tedy řeší i otázka dodatečné izolace, změna tvaru střechy, rozšíření stávajícího objektu, vybudování podkroví atd.

Degradace střešní krytiny

Na střešní krytinu má vliv řada faktorů, které ovlivňují její trvanlivost a postupně ji degradují. Mezi nejčastější vlivy se řadí:
• slunce a UV záření (vlivem vysokých teplot dochází k zeslabování některých materiálů)
• klimatické podmínky – působení sněhu, mrazu a větru

Jaký materiál a typ tašek zvolit?

Většina starších střech má ještě tradiční pálené tašky, které je vhodné vyměnit za novější a kvalitnější materiál. V dnešní době je na trhu mnoho typů a barev pálených tašek, takže není žádný problém použít na střechu odvážené tašky s moderním designem. Pro rekonstrukce jsou nejvýhodnější tzv. posuvné tašky, které vynikají jednoduchostí pokládky, rychlostí a není třeba je zkracovat při nepřesné délce krokví.

Pro šikmé střechy lze vybírat z lehkých a těžkých krytin. Mezi lehké krytiny patří hliník, měď, titanzinek a pozink, které jsou zároveň lehké, tvárné a odolné materiály . Trh dále nabízí vláknocementové, asfaltové, butomenové nebo plastové střešní krytiny, které mohou imitovat přírodní materiály. Co se týče těžkých krytin, mezi ně se řadí betonové tašky, pálené tašky, keramickou nebo skleněnou krytinu, případně přírodní materiály jako břidlice, dřevo nebo došky.

Na ploché a rovné střechy lze použít kvalitní bitumen, který je odolný proti slunci. Výborným materiálem při řešení těsnosti prostupů je svařovaná fólie.

Prohlídka stavu střechy

Před zásahem je dobré stanovit přesnou diagnózu odborným posudkem, na základě kterého se pak provede návrh řešení. Díky celkové prohlídce budete mít přehled o stavu střechy, stávající skladbě, stavu vrstev a veškerých závadách. Na základě toho se zhotoví návrh, který shrne všechny body, které je zapotřebí vyřešit.

Návrh rekonstrukce střechy

Než se pustíte do jakýchkoliv oprav či rekonstrukce střechy, v první řadě musíte vymyslet, jaké řešení bude pro novou střechu ideální. V některých případech je nutné postavit nový krov, jindy je zapotřebí opravit zničené části stávajícího krovu apod.

Odstranění původní střechy

Při rekonstrukci střechy se vždy začíná s demontáží a likvidací původní krytiny. Pokud se renovace bude týkat i krovu či některých dalších částí, budou zapotřebí také tesařské práce. Jelikož je původní střešní krytina namontovaná na původním konstrukci, která má svůj život taktéž za sebou, pak by tato stará konstrukce neměla plnit hlavní nosnou podkladní vrstvu pro novou střešní krytinu.

Takže než dojde k samotné pokládce střešní krytiny, je důležité tuto konstrukci zrekonstruovat a dát ji do takového stavu, aby na ní střešní krytina lépe držela, byla schopna odolávat silným větrům, vichřicím a dalším nepříznivým vlivům.

Dále by se před položením nové střešní krytiny měla provést dle stavu:
• výměna krovu či jeho drobné opravy
• impregnace krovu
• oprava komínu
• zateplení krovu
• namontování hydroizolační fólie

Zateplení střechy

Často se spolu s rekonstrukcí provádí rovnou zateplení střechy, díky kterému můžete výrazně snížit celkové náklady za energie. Střecha patří k částem domu, kde dochází k výraznému úniku tepla a tím se zvyšuje energetická náročnost budovy. Díky izolaci se vyřeší teplota v podkroví, kdy během letních měsíců nedochází k přehřívání a v zimě zase k únikům tepla.

Pokládka nové střešní krytiny

Když je střešní konstrukce opravena a připravena, přistupuje se k pokládce samotné střešní krytiny. Jelikož se nejedná o nic lehkého, doporučujeme toto svěřit nějaké firmě, která s rekonstrukcí střechy má bohaté zkušenosti.

Za pomoc při zpracování článku děkujeme společnosti MIRAS – rekonstrukce bytů a domů Pardubice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *