KERAMICKÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY CJ BLOK®

jsou určeny pro kotle s otevřenou spalovací komorou (tuhá paliva včetně kotlů 3. až 5. emisní třídy, plyn a kapalná paliva), kde teplota spalin není vyšší než T 600 (600oC). Komíny mohou být provozovány jak v suchém režimu (bez kondenzace vodních par) tak mokrém (s kondenzací vodních par). Všechny konstrukční prvky použité v těchto systémech splňují nejvyšší požadavky aktualizovaných evropských norem.

Nabídku jsme rozšířili o nový systém

ENERGO KERAMIC komínový systém dvouvrstvý bez minerální izolace.
Základním prvkem komínu Energo keramik jsou nově vyvinuté komínové pláště s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi (R30), montáž komínu je tak jednodušší a rychlejší.
Díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem komínového pláště a upravené konstrukci komínu je tento nový systém vhodný pro pasívní a nízkoenergetické domy, kde je základní podmínkou zajistit těsnost budovy a zabránit „větrání” komínem. Komínový systém CJ Blok Energo keramik je doplněn tepelně-izolační a těsnící membránou, která zamezuje odvětrání tepla z komínu mimo stavbu a zvyšuje teplotu v nadstřešní části.
Systém ENERGO KERAMIC plní požadavky normy ČSN-EN 13063-1 T600 N1 D3 G20 a normy ČSN-EN 13063-2 T400 N1 W3 O20, což je potvrzeno Certifikátem č. 1020-CPR-030040777.

Je dodáván v průměrech: 160, 180 a 200 mm.

Komínový systém SKC-CM UNIWERSAL (klasický třívrstvý systém – keramická komínová vložka, izolace a komínová tvárnice ) zůstává trvale v nabídce.
Komínový systém SKC-CM plní požadavky normy ČSN-EN 13063-1 T600 N1 D3 G50 a normy ČSN-EN 13063-2 T400 N1 W3 O50, což je potvrzeno Certifikátem č. 1020-CPR-030040777.

Je dodáván v průměrech: 160, 180, 200 a 250 mm.

Oba typy komínových systémů nabízíme jako jednoprůduchové, jednoprůduchové s ventilační šachtou a dvouprůduchové.

PŘEDNOSTI KOMÍNŮ CJ BLOK:

• Možnost napojení všech typů kotlů na pevná paliva (uhlí, dřevo, brikety, biopaliva), tekutá paliva (topný olej, nafta) a plynná paliva (zemní plyn, propan-butan).
• Změna druhu paliva nevyžaduje dodatečné úpravy komínu.
• Odolný vůči vyhoření sazí G.
• Vysoká odolnost vůči kyselinám, bezpečné odvádění mokrých agresívních spalin.
• Vysoká odolnost proti požáru (z vnějšku ven) LA90 (EI-90).
• Vhodný pro všechny druhy kotlů s výstupní teplotou spalin nad 40 °C.
• Hladké stěny komínu minimalizují tření při proudění spalin a zaručují dobrý tah.
• Jednoduché čištění a odolnost vůči otěru.
• Jednoduchá a rychlá montáž, kterou zaručuje použití lehkých keramzitových tvarovek
a tenkovrstvé lepící malty.
• Velmi dobré odvětrání izolace (u SKC-CM).
• Nízká hmotnost, vysoká pevnost, vysoký tepelný odpor a všestrannost použití komínových tvárnic (Mn).

DOPORUČENÍ VÝROBCE:

Při montáži komínového systému postupujte podle montážního návodu, teplota okolního prostředí nesmí klesnout pod +5oC.
Komín musí být postaven v souladu s technickým projektem, který je zpracován pro konkrétní objekt a podle požadavků příslušných norem.
• V případě stavby komínu vně budovy, dodržte dilatační mezeru mezi komínem a budovou (cca 5 mm), kterou vyplňte pružnou hmotou. Výztužné ocelové pruty musí být ukotveny v základech pro komín a musí být použity v celé výšce komínu. Průměr výztužných ocelových prutů určuje projektant podle výšky komínu.
• Po výstavbě komínu je nutné zajistit jeho revizi oprávněným kominíkem.
• Při prvním spuštění kotle nebo po delší provozní přestávce komín rozhřívejte postupně a nedovolte, aby kotel rychle dosáhl maximálního výkonu.
• Při provozu kotle zabraňte přímému působení plamene na vnitřní povrch tvarovky pro odvod spalin (KS).
• Ke komínu připojujte výhradně atestované zdroje tepla v dobrém technickém stavu.

30letá záruka spolehlivé funkce komínu CJ BLOK®
CJ Blok Sp. z o.o.
Organizační složka

Pražská 2061/52, 568 02 Svitavy
tel.: 461 310 729, 774 123 584, 774 123 684
e-mail: svitavy@kominy-cjblok.cz
www.kominy-cjblok.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *