Novinky systému tvárnic

Společnost BS-GROUP a stavební systém LIVETHERM

S ohledem na stále rostoucí oblibu tvárnic systému LIVETHERM na použití pro realizaci pohledových konstrukcí (tzn. bez omítek, tzv. režných), Betonové stavby od 05/2017 doplnili systémově nový typ rohové tvárnice a nový typ příčkové tvárnice TPB/L 175. Příčková tvárnice je nově opatřena fazetkami pro pohledové vnitřní zdivo. Rovněž jsou bez zámkových spojů a díky tomu se prozdí v rozích bez viditelných svislých drážek.

Další výhodou těchto příčkových tvárnic je vysoká zvuková neprůzvučnost 53dB. Rohové tvárnice nosné TN 400, 300, 240, 175 a příčkové TP 175 jsou nově vyráběny bez zámkových spojů. Jejich poměr na paletě je daný následujícím poměrem TNB/L 400 – 5 ks, TNB/L 300 – 10 ks, TNB/L 240 – 8 ks, TNB/L 175 tvárnice nosná – 6 ks a TPB/L 175 tvárnice příčková s fazetkami – 6 ks. Tato změna tvárnic byla provedena u všech typů nosného zdiva, tzn. TNB 400, 300, 240 a příčkového zdiva 175 mm. Veškeré tyto úpravy byly provedeny na základě vysoké poptávky na pohledové zdivo. Při vyzdívání se tyto tvárnice nedávají nikam stranou, ale průběžně se zpracovávají do konstrukce jako všechny ostatní. Pouze spoj rohové a běžné tvárnice se zámky se musí svisle promaltovat.

Foto: Betonové stavby, Ukázka zdění
Foto: Betonové stavby, Ukázka zdění

V návaznosti na tyto výrobky byly vyvinuty Tvárnice Univerzální Betonové/Liaporbetonové TUB/L 240 pro provádění ztužujících věnců a překladů vnitřního nosného zdiva šíře 400, 300, 240 i 175 mm. Jiných šířkových rozměrů, než 240 mm, lze docílit řezáním základní tvárnice TUB/L 240. Výška tvárnic je 190 mm. Pro zachování modulového zdění se zdí tyto tvárnice na 10 mm maltové lože. Takto vzniklé „koryto” se armuje podélnou výztuží a třmínky. Výztuž musí navrhnout statik. Překlady v pohledovém zdivu lze vyrobit pomocí betonových univerzálních tvárnic TUB s tím, že při vlastní montáži musí být osazeny na předem připravené bednění.

Foto: Betonové stavby, Tvárnice TU 240 a možnosti použití
Foto: Betonové stavby, Tvárnice TU 240 a možnosti použití

Překlady pro pohledové zdivo je možno vyrobit buď z nových univerzálních tvárnic TUB v šíři dle zdiva 175, 240, 300 a 400 mm, tzn. překlady PŘ-TUB, anebo ze stávajících tvárnic TOB V400 v šíři zdiva 400 mm, tzn. překlady PŘ-TOB. Výška překladů je 198 mm a zdí se na tenkovrstvou maltu.

Veškeré překlady lze objednat na zakázku v maximálních rozměrech:
PŘ-TOB v délkách 900 až 3600 mm, PŘ-TUB 400, 300, 240 v délkách 900 až 3600 mm a PŘ-TUB 175 v délkách 900 až 2700 mm. Výškově jsou překlady vyráběny na 1 max. 2 vrstvy zdiva. Vyšší i delší překlady je nutno vyrábět přímo na stavbě.

Foto: Betonové stavby, překlad PŘ-TOB a ukázka usazení na stavbě
Foto: Betonové stavby, překlad PŘ-TOB a ukázka usazení na stavbě

Další novinkou je výroba Stropních Trámců Balkónových STB. U balkónů, kde je uvnitř stavby větší tloušťka stropní konstrukce (250 mm nebo 300 mm) a stavebník požaduje z estetického hlediska malou tloušťku vlastní konzoly (balkónu), je možné vyrobit tyto stropní trámce s kombinovanou výškou prostorové výztuže. Vlastní trámec je při výrobě nastaven s potřebným přesahem nižším typem prostorové výztuže a doplněn nižším typem stropních vložek – např. LIVETHERM STROP 250 a LIVETHERM STROP 200. Dovyztužení stropních trámců horními tahovými příložkami je shodné jako u standardně prováděné stropní konstrukce. Značení trámců je v „cm”. Například STB 21+16 830/140, kde 21+16 značí výšku výztuží, 830 cm celková délka STB /140 cm délka konzoly.

Foto: Betonové stavby, Uložení balkonového stropního trámce
Foto: Betonové stavby, Uložení balkonového stropního trámce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *