Přínos termoaktivních stěrek AERO-THERM® pro tepelnou pohodu a úsporu energie

Velké plochy stropů, stěn a podlah, obklopující interiér, mají značný vliv na tepelnou pohodu a tím i spotřebu energie. Povrchovou úpravou těchto ploch termoaktivními stěrkami řady AERO-THERM® lze jejich vlastnosti změnit. Tepelné pohody lze potom dosáhnout rychleji a pro její udržení stačí méně energie.

OKAMŽITÁ ZMĚNA POVRCHOVÉ TEPLOTY

Termoaktivní stěrky AERO-THERM® vytvářejí 1 mm tenkou povrchovou vrstvu pevně spojenou s podkladem, která vyniká schopností prakticky okamžité odezvy na změny vnitřního prostředí. Tepelná jímavost stěrek AERO-THERM® je totiž mnohem menší než tepelná jímavost běžně používaných materiálů. Povrchová teplota této vrstvy se blíží teplotě okolních předmětů. V praxi se to projevuje velmi krátkou dobou zátopu.

RYCHLÝ OHŘEV

Na začátku vytápění mají povrchy stěn i předmětů stejnou teplotu jako vzduch. V okamžiku, kdy se topná tělesa nebo topné plochy (podlaha, strop) začnou zahřívat a vydávat teplo do prostoru, začíná se zahřívat i vrstva AERO-THERM®. Díky speciálnímu složení výrobku AERO-THERM® (skleněné mikroku- ličky,aerogel, pojivo a aditiva) je teplo odnímáno z této vrstvy do podkladní konstrukce ve velmi malé míře (přenos tepla vedením). Naopak teplo z této povrchové vrstvy je velmi rychle „vyzařováno“ zpět do vnitřního prostoru (přenos tepla sáláním). Plochy, které jsou upraveny termoaktivní stěrkou AERO-THERM®, spolupracují s topným systémem a zvyšují jeho účinnost. I nevytápěné prostory po úpravě povrchů termoaktivní stěrkou AERO-THERM® získávají „nový rozměr“.

NIŽŠÍ TEPLOTA VYTÁPĚNÍ

Pokud je termoaktivní stěrkou AERO-THERM® ošetřena významná část ploch obklopujících interiér (strop, obvodové stěny, příp. podlahy), pak při konvekčním vytápění (např. radiátory) postačí teplota 20–21 °C, při sálavém vytápění (podlahové topení) dokonce 19 °C pro dosažení požadované tepelné pohody. Trendem jsou nízkoteplotní topné soustavy (podlahové, stěnové i stropní), které v kombinaci s plochami ošetřenými termoaktivními stěrka mi AERO-THERM® umožňují dosáhnout nízkých provozních nákladů. A to nejen u nově postavených budov, ale i u stávajících objektů. Praxe ukazuje, že lze na energiích uspořit 15% a více dle způsobu užívání daného prostoru. (vyjímkou není ani dosažená úspora ve výši 40%). Navíc aplikace stěrky je velmi snadná.

Termoizolační materiál AERO-THERM®
Termoizolační materiál AERO-THERM®

STABILITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Výhodou stěrky AERO-THERM® je, že kromě snížení teploty vytápění umožňuje snížit i teplotu temperování po dobu, kdy není prostor využíván. Dosažení potřebné tepelné pohody je otázkou několika minut. Prázdný byt
tedy není nutné vytápět přes den. Kanceláře, školní budovy apod. není třeba vytápět přes noc ani přes víkend. Rekreační objekty, které jsou o víkendech pravidelně užívány, si také udrží větší množství naakumulovaného tepla.

ZMĚNOU TOPNÉHO REŽIMU KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Termoaktivní stěrky AERO-THERM® můžou být chápány i jako vnitřní izolace. Princip jejich využití je však jiný. Klíčem ke snížení spotřeby energie na vytápění je optimalizace topného režimu. Je to vlastně jiná cesta ke stejnému cíli. Díky svým vlastnostem po aplikaci zabraňuje AERO-THERM® sálání chladu ze zdi a tvorbě plísní v kritických místech místností místa tzv.tepelných mostů (kouty, ostění oken,apod.). Termoaktivní stěrka AERO-THERM® přináší velmi zajímavé možnosti, jak změnit vlastnosti interiéru, zkvalitnit vnitřní prostředí a vytvořit předpoklady úsporného provozu budov.

Více info na www.AERO-THERM.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *