Trh s byty čtvrtstoletí po revoluci

Přes polovinu dotázaných v průzkumu, který si nechala udělat jedna z našich největších developerských firem, uvedlo, že v současné době jsou se svým bydlením spokojenější než v období před rokem 1989, na něž v tomto ohledu nevzpomínají rádi.

O tom, že bydlení bylo lepší před revolucí, a to od fáze jeho pořízení, přes standardy, až po vybavení, je přesvědčeno pouze 16 procent respondentů. Se svou současnou bytvou situací jsou přitom spokojenější muži (57 %), než ženy (47,5 %), což vyplývá z rozdílného pohledu na bydlení: pro muže je totiž často podstatnější kvalita a standard stavby, případně velikost bytu, zatímco u žen hraje důležitou roli také například vnitřní vybavení bytu.

Věk, vzdělání i velikost obce

Zajímavé je, že spokojenější jsou hlavně starší lidé: mladí totiž mají více očekávání a vnitřního neklidu, takže mají vyšší nároky. Spokojenost převládá také u respondentů s vyšším vzděláním, těch, kteří žijí ve velkých městech, kde probíhá největší část současné bytové výstavby, a také více v Čechách, než na Moravě. Bydlení navíc více uspokojuje obyvatele středních Čech, Pražané jsou v tomto ohledu až na druhém místě.

Velikost versus standard

Podle průzkumu žijeme v podobně velkém bytě, jako před rokem 1989,
přibližně 23,5 % si polepšilo a bydlí ve větším, necelých 13 % z dotázaných si naopak podle vlastních slov pohoršilo a přestěhovali se do menšího. V České republice stále převažují byty o velikosti 2+1, nebo 3+1. Co se naopak vyvíjí, je standard bydlení, který za posledních 25 let prošel zásadním vývojem. Změnily se materiály a technologie výstavby, zpřísnily se stavení normy, díky čemuž je bydlení výrazně kvalitnější, nový je přístup k urbanismu, takže zástavba už není tak hustá, a byty jsou tedy světlejší. Modifikovaly se jak požadavky na lokalitu a její vybavenost, tak také na vnitřní vybavení bytu. Přesto jsou Češi ve svých požadavcích oproti například obyvatelům západoevropských měst stále jiní. Preferují spíše velký byt a jsou ochotni slevit z jeho standardu, případně kvality lokality, v západních zemích je trendem spíše vyšší standard bytu za cenu jeho menší rozlohy.

Dostupnost bydlení

Téměř 31 % obyvatel České republiky je podle průzkumu společnosti Stem Mark překvapivě přesvědčeno o tom, že bydlení bylo před rokem 1989 dostupnější. I když se na byty dlouze čekalo a ne vždy odpovídaly očekávání, po finanční stránce se mohlo bydlení před rokem 89 zdát příznivější. Je sice pravda, že dříve byly byty přidělovány, takže většina se po delší době bydlení dočkala, ale bylo jen nájemní. Situace soukromého vlastnictví bytů se stabilizuje teprve v posledních 25 letech, a potrvá ještě několik generací, než dojde k úplnému narovnání stavu, který je běžný v evropských zemích, které nebyly součástí socialistického bloku. Díky nízké úrokové sazbě, relativně dostupným hypotékám a cenám bytů i široké nabídce je v současné době získat bydlení poměrně snadné.

text: redakce -ll-
Foto: RD Rýmařov, JRD, YIT, Daramis Group

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *