Vyřešte si vytápění a ohřev vody ekonomicky

Každý z nás se samozřejmě snaží chovat se co nejhospodárněji, a to i pokud jde o otázku vytápění svého obydlí, ohřevu vody i získávání energií. Není žádným tajemstvím, že ke vhodným řešením patří sázka na moderní technologie v podobě solárních systémů ( termických, fotovoltaických )a tepelných čerpadel. Při jejich výběru je třeba se řídit podmínkami typickými pro konkrétní situaci.

DIGITAL CAMERADossier de Proyectos TiSUN Iberia

Ohřev vody díky slunci

Solární termické systémy se při svém fungování neobjedou bez přídavných technických zařízení. Teplonosná kapalina se ze solárního panelu přivádí měděným potrubním rozvodem do výměníku tepla v zásobníku, kde přes stěny měděného „hada“ ohřívá vodu. Součástí systému je také expanzní nádoba vyrovnávající změny objemu kapaliny při různých teplotách, čímž eliminuje tlak v solárním systému. Potřeba je také solární stanice s čerpadlem, která zajišťuje cirkulaci teplonosné kapaliny v okruhu. Celý solární systém řídí automatická regulace, a to na základě údajů naměřených čidly v různých částech systému. Solární panely ve spojení se všemi komponenty se nazývají solární systém.

Panelový dům - ohřev teplé vody FA 2x6, 35 kusů8.Rodinný dům

Fotovoltaika

Energie slunečního záření se ve fotovoltaických článcích mění přímo na elektrickou energii. V našich podmínkách je možné každou sekundu získat z metru čtverečního energii 620 J. Čím větší bude plocha, ze které panel/kolektor energii „sbírá“, tím více elektrické energie je vytvořeno. V ČR existují dva typy systémů: FV systémy propojené s distribuční sítí (Síťová verze) a FV ostrovní systémy pro samozásobování (Ostrovní verze). Fotovoltaické systémy lze v ČR realizovat téměř kdekoliv, bez většího omezení. Každý rok si můžeme užívat až 1 100 hodin slunečního záření.

14.Rodinný dům,18 m2,36 m2 fotovoltaika

Vytápění s pomocí tepelného čerpadla

Princip tepelného čerpadla lze přirovnat k funkci chladničky. Potravinám se kvůli jejich ochlazení odebírá teplo prostřednictvím výparníku a předává se díky kondenzátoru na zadní straně chladničky, u tepelného čerpadla se pomocí výparníku odebírá teplo z okolního prostředí (voda, země, venkovní vzduch nebo odpadní vzduch) a přes kondenzátor se přivádí do vytápěcího systému. K nejčastěji využívaným patří v našich podmínkách typ vzduch/voda, k nejekonomičtějším systémům patří v našich podmínkách dobře naprojektované a realizované čerpadlo pracující na principu země/voda ( vrt nebo zemní kolektor ).

země-vodavzduch-voda
země – voda                                                         vzduch – voda

F 2025F 1245
Tolik jen stručný náhled do možností, díky nimž lze ušetřit náklady na energie, vytápění a ohřev vody. Více informací a praktických rad získáte na stránkách společnosti Apex Euro s.r.o., která se zabývá projekcí, dodávkou a montáží solárních (termických a fotovoltaických), topných systémů a úsporného osvětlení. Kvalita a profesionalita odváděné práce řadí firmu Apex Euro s.r.o. na přední pozici v oblasti solárního ohřevu a vytápění. Nabízí solární kolektory s vysokou účinností, kvalitní a certifikované zpracování, 36 standardních velikostí instalací a možnost přizpůsobit kolektory tvarově i barevností absorpční plochy konkrétní budově. Samozřejmostí je profesionální montáž, nenáročná údržba zařízení, jejich vysoká životnost a nadstandardní záruka. Cenová kalkulace je zdarma.

Více na http://www.apexeuro.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *